HOME -> SYSTEMY ALARMOWE ->  CENTRALE ALARMOWE


CENTRALE ALARMOWE
Rozmiar: 7948 bajtów Sercem każdego systemu alarmowego jest centrala alarmowa, jej zadaniem jest analiza sygnałów pochodzących z czujników alarmowych, zaś w przypadku wystąpienia alarmu uruchomienie sygnalizatora alarmowego i wysłanie sygnału do stacji monitorowania alarmów. Współczesne centrale alarmowe pozwalają na podłączenie różnorodnych czujników alarmowych, których typ definiowany jest przez instalatora. Centrale alarmowe mogą sterować innymi urządzeniami- np. włączać oświetlenie symulując w ten sposób obecność osób w budynku. Najczęściej wyposażone są w dialer telefoniczny, który podłączony do linii telefonicznej umożliwia wysłanie sygnałów alarmowych, komunikatów głosowych o zdarzeniach alarmowych pod wskazane numery telefonów stacjonarnych lub komórkowych lub zdalny nadzór nad systemem alarmowym. Nieodzownym elementem centrali alarmowej jest manipulator. Urządzenie to wyposażone najczęściej w klawiaturę cyfrową i wyświetlacz umożliwia komunikację między użytkownikami alarmu a centralą oraz uzbrajanie i rozbrajanie alarmu. W niektórych rozwiązaniach uzbrajanie przeprowadza się przy użyciu kluczy elektronicznych lub drogą radiową.

Oferujemy Państwu centrale firmy SATEL:
SATEL INTEGRA
SATEL CA-5
SATEL CA-10
SATEL CA-64
 


CENTRALE ALARMOWE SATEL INTEGRAINTEGRA to rodzina central alarmowych najnowszej generacji, produkowanych przez firmę SATEL. Centrala INTEGRA 128, 64, 32 i 24 pełnią podobne choć przeznaczone są do obiektów różnej wielkości. Centrale współpracują z manipulatorami LCD podświetlanymi na kolor niebieski lub zielony. Do centrali można podłączyć tzw. klawiaturę strefową, sterującą pracą jednej strefy. W miarę potrzeb centrale mogą być rozbudowane o kolejne wejścia i realizowane funkcje. Służą do tego ekspandery wejść i wyjść, moduły adresowalne, syntezer mowy czy generator komunikatów głosowych, tablica synoptyczna. Centralę można rozbudować o elementy kontroli dostępu- zamek szyfrowy, czy czytnik kart zbliżeniowych i kluczy dotykowych (pastylek i-button). Centralę można programować zdalnie nadzorować z poziomu komputera PC.

FUNKCJE I CECHY CERNTRALI CA-5
 • od 4 do 128 wejść, wybór konfiguracji (NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC), typu reakcji, kontrola obecności i właściwego działania czujek
 • od 4 do 128 wyjść
 • od 4 do 32 stref, definiowanie stref przez użytkowników, możliwość grupowania stref i utworzenia do 8 partycji, czasowa blokada strefy, definiowanie zależności między strefami
 • współpraca z wieloma dodatkowymi modułami, wspólnymi z centralą CA-64
 • Sterowanie za pomocą manipulatora LCD, komputera użytkownika (port RS-232, linię telefoniczną lub sieć komputerową), klawiatura strefowa
 • program centrali zapisany w nieulotnej pamięci FLASH, aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu centrali
 • programowanie ustawień centrali przy pomocy manipulatora LCD, komputera podłączonego do portu RS-232, zdalnie, przy pomocy komputera i modemu
 • od 16 do 240 haseł użytkowników, do 8 haseł administratora (1 hasło dla każdej partycji), jedno hasło serwisowe. Kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania dodatkowych uprawnień określających zakres dostępu do systemu. Mmenu funkcji w manipulatorze zależne od typu hasła i uprawnień użytkownika, określanie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników kart zbliżeniowych. Okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą ochronę przed nieuprawnionym dostępem do obiektu, definiowanie stref chronionych dwoma hasłami
 • edycja nazw: użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór
 • Od 16 do 64 timerów systemowych definiowanych przez serwis lub timery strefowe definiowane przez użytkowników
 • Możliwość zapamiętania od 899 do 22527 zdarzeń (załączenie/wyłączenie czuwania, alarmy, kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejść, awarie, korzystanie z funkcji użytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp.). Rejestrowanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu wraz z datą i czasem zdarzenia.
 • rozbudowana funkcja wydruku zdarzeń
 • Kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS. Kontrola stanu drzwi nie wpływa na liczbę dostępnych wejść dozorowych centrali, sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych wyjść centrali
 • 4 numery stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe), 9 identyfikatorów
 • Od 4 do 16 numerów telefonów, od 16 do 32 komunikatów głosowych, od 16 do 64 komunikatów tekstowych
 • Rejestrowane w pamięci zdarzeń, sprawdzenie stanu stref centrali, sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami
 • modem wewnętrzny 300bps
 • obsługa szybkich modemów zewnętrznych, sprawna wymiana informacji z komputerem, komfortowa obsługa - programowanie przy pomocy GUARDX/DLOADX, obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM
 • magistrale komunikacyjne - możliwość rozbudowy systemu
 • niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 • podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem
 • sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego
 • zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral komunikacyjnych


[POWRÓT]

 
CENTRALA ALARMOWA SATEL CA-5Centrala CA-5 to profesjonalne zabezpieczenie zaprojektowane do niewielkich obiektów takich jak budynki mieszkalne, pomieszczenia sklepów, biur firm itp. Centrala posiada 5 wejść alarmowych, trzy wyjścia alarmowe pozwalają na podłączenie sygnalizatorów dowolnego typu- akustycznych lub optycznych uruchamianych po wystąpieniu alarmu. W centrali wbudowany jest tzw. dialer, który drogą telefoniczną informuje stację monitorowania w agencji ochrony mienia o wystąpieniu alarmu (transmisja jest kodowana). Oprócz tego centrala realizuje szereg nowoczesnych funkcji, takich samych jak w alarmach przeznaczonych do obiektów wymagających szczególnego nadzoru (banki, instytucje rządowe itp.). Z centralą współpracują manipulatory LED lub LCD służące do uzbrajania i rozbrajania alarmu, oraz programowania systemu alarmowego.


[POWRÓT]

 
CENTRALA ALARMOWA SATEL CA-10Centrala CA-10 to profesjonalne zabezpieczenie zaprojektowane do ochrony większych budynków, w których można wydzielić kilka niezależnie chronionych stref. Centrala CA-10 w podstawowej konfiguracji posiada 10 wejść - 8 na płycie I dwa wejścia w manipulatorze (po podłączeniu 4 manipulatorów lub ekspandera maksymalnie 16 wejść). Do wejść można podłączyć czujniki NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO (konfiguracja dwuparametryczna pozwala na kontrole czujnika I jego obwody antysabotażowego). Funkcje wejścia można zdefiniować na 14 sposobów Czułość każdego wejścia można zaprogramować od 16 ms do 4 s. Można również programować maksymalny czas naruszenia (od 0 do 255s), oraz maksymalny czas braku naruszenia wejścia (od 0 do 255h), po którym centrala uzna to wejście za uszkodzone. Dla każdego wejścia można wybrać kilka opcji pracy. Wejścia można przypisać do dowolnych stref.
Wejścia mogą być programowane do pracy w różnych konfiguracjach, centrala wykrywa awarie czujki i próby jej maskowania.
Centrala posiada nieulotną pamięć zdarzeń w której rejestrowane są wszystkie operację zazbrojenia, rozbrojenia z podaniem ich daty i czasu oraz użytkownika, oraz informacje o wywołanych alarmach. Centrala posiada funkcję autozazbrojenia o podanej godzinie, która zapewnia ochronę obiektu nawet w przypadku, kiedy użytkownicy zapomnieli uruchomić alarm. W centrali wbudowany jest dialer telefoniczny, który drogą telefoniczną informuje stację monitorowania o wystąpieniu alarmu.
CA - 10 została wyposażona w mechanizm DOWNLOADING-u, umożliwia zastosowanie komputera do programowania i kontroli systemu alarmowego. Współpraca może się odbywać poprzez wbudowane w centrali łącze RS - 232 lub za pośrednictwem linii telefonicznej . Każda centrala jest wyposażona w dyskietkę z programem DLOAD umożliwiającym współpracę CA - 10 z dowolnym komputerem PC
Urządzenia pozwala na programowanie i konfiguracją przy pomocy komputera oraz zdalny nadzór nad pracą cenrtali możliwy dzięki zastosowaniu modemu i linii telefonicznej podłączonej do dialera centrali.
Z centralą współpracują manipulatory LED lub LCD. Cyfrowa transmisja między manipulatorem a centralą zapewnia niezawodność systemu alarmowego i gwarantuje jego bezpieczeństwo.
Oprócz tego centrala realizuje szereg nowoczesnych funkcji, takich samych jak w alarmach przeznaczonych do obiektów wymagających szczególnego nadzoru (banki, instytucje rządowe itp.).


[POWRÓT]

 
CENTRALA ALARMOWA SATEL CA-64Centrala CA-64 firmy Satel przeznaczona jest do ochrony dużych obiektów, oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych do ochrony obiektów i mienia. Centrala posiada 64 konfigurowalne wejścia (NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC). Każde z wejść kontroluje obecność i poprawność działania czujki, co w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo chronionego obiektu. System można podzielić na 32 niezależne strefy alarmowe, każdą ze stref można niezależnie uzbrajać/ rozbrajać, dzięki czemu część obiektu może być zabezpieczana przez system alarmowy (np. oddziały firmy, w których zakończono pracę), podczas gdy w innych częściach obiektu można swobodnie korzystać. Centrala pozwala definiować reguły zazbrajania- np. zazbrojenie jednej z kilku stref w sytuacji, kiedy pozostałe są już uzbrojone spowoduje automatyczne włączenie strefy wspólnej (np. korytarza). W centrali można zdefiniować reguły definiujące ograniczenia w dostępie do pomieszczeń w zależności od dnia tygodnia (np. od poniedziałku do piątku) czy w zależności od pory dnia. Posiada nieulotną pamięć 6000 zdarzeń wraz z datą i godziną ich wystąpienia, dzięki czemu można łatwo uzyskać informację kto i kiedy korzystał z pomieszczeń chronionych przez system alarmowy. Centrala domofonowa może sterować urządzeniami zewnętrznymi (np. oświetleniem, które może włączać w określone dni i o określonych godzinach). W przypadku zagrożenia centrala może np. włączyć oświetlenie na zewnątrz obiektu i wygasić światła wewnątrz obiektu, itp. Centrala może być programowana i nadzorowana zdalnie, za pośrednictwem linii telefonicznej.
 • kontrola dostępu
 • kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS
 • każdy moduł kontroli dostępu posiada dodatkowe wejście do kontroli stanu drzwi, dzięki czemu nie jest wymagane podłączenie czujki bezpośrednio do centrali i nie zmniejsza się ilość dostępnych wejść dozorowych centrali
 • monitoring telefoniczny
 • 4 numery stacji (2+2 numery rezerwowe)
 • 9 identyfikatorów
 • formaty transmisji - podstawowe 4/2, Ademco Contact ID lub TELIM
 • powiadamianie
 • 16 numerów telefonów
 • 16 komunikatów w formie nagrania audio
 • 64 komunikaty tekstowe do przesłania na pager
 • potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF)
 • odpowiadanie na telefon
 • sprawdzenie stanu stref centrali
 • sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
 • rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
 • inteligentne ponawianie próby transmisji danych
 • programowalny algorytm postępowania centrali
 • obsługa modemów zewnętrznych
 • usprawnienie wymiany informacji z komputerem
 • komfortowa obsługa - programowanie z GUARD64/DLOAD64
 • obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM
 • CA-64 posiada zarówno modem wewnętrzny, jak i możliwość podłączenia modemu zewnętrznego
 • centrala CA-64 używa standardowego modemu, nie wymaga modemu dedykowanego
 • bieżący wydruk zdarzeń (możliwa selekcja)
 • zbieżność z wydrukiem ze stacji monitorującej
 • nazwy wejść, modułów i użytkowników drukowane zgodnie z definicją w systemie
 • magistrale komunikacyjne - możliwość rozbudowy systemu
 • niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu


[POWRÓT]

 
 
Copyright Jokotronik © 1999-2007