HOME -> SYSTEMY ALARMOWE ->  CZUJKI ALARMOWE


CZUJKI ALARMOWE


Czujki alarmowe służą do wykrycia sytuacji alarmowych i poinformowania o tym zdarzeniu centrali alarmowej. Na rynku dostępna jest szeroka gama czujek różniących się budową, zasadą działania i przeznaczeniem. Właściwy dobór czujki do konkretnego zadania oraz jej lokalizacja ma kluczowe znaczenie dla całego systemu alarmowego i nie jest sprawą łatwą. Wykonanie dobrego projektu wymaga od projektanta dużego doświadczenia.
  • Czujki PIR. Czujki pasywnej podczerwieni, wykrywające zmiany w otoczeniu wywołane pojawieniem się żywych obiektów w polu widzenia czujki. Ciepło wytwarzane przez organizm skupiane jest przez system soczewek fresnela lub luster na detektorze. Soczewki umożliwiają swobodne kształtowanie charakterystyki czujki, dzięki czemu można tworzyć ich odmiany przeznaczone do konkretnych zastosowań (np. kurtyny poziome nie wykrywające gryzoni i małych zwierząt)
  • Czujki mikrofalowe. Czujka wykorzystuje efekt doplera, wykrywa więc zmiany położenia każdego obiektu (żywego lub martwego). Często stosuje się czujki dualne- PCP + mikrofala, ponieważ dają one znacznie większą pewność wykrycia intruza.
  • Czujki kontraktonowe. Czujki złożone z dwóch elementów- szklanej bański ze stykami i magnesu, w normalnym stanie pozostają względem siebie w określonej pozycji, jeżeli nastąpi zmiana, generowany jest alarm. Stosowane głównie do zabezpieczania drzwi i okien.
  • Czujki zewnętrzne. Specjalnie skonstruowane czujki od montażu na zewnątrz budynków.
  • Czujki zbicia szkła. Specjalnie skonstruowane czujki reagujące na dźwięk tłuczonego szkła.
  • Czujki gazów. Czujki wykrywające niebezpieczne gazy- ulatniający się gaz ziemny lub tlenek węgla.
 


CZUJKA RIR GraphiteCyfrowa czujka PCP do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Czujka została wyposażona w wysokiej jakości układ optyczny z soczewką LODIFF oraz podwójnym piroelementem. Cyfrowa obróbka sygnału, cyfrowa kompensacja temperatury oraz precyzyjny układ optyczny zapewniają zachowanie wysokiej skuteczności detekcji oraz wysoką odporność na zakłócenia i wywoływanie fałszywych alarmów. Czujka pozwala na regulację czułości (potencjometr) oraz zasięgu, poprzez zmianę położenia piroelementu względem soczewki. Czujka została wyposażona w pamięć alarmów i tryb testowy. Mocowanie i regulacja położenia czujki jest bardzo łatwa dzięki znajdującemu się w komplecie regulowanemu uchwytowi.
 
CZUJKA RIR AQUACzujki alarmowe Aqua, to najwyższej jakości, w pełni cyfrowe czujki pasywnej podczerwieni. Za obróbkę sygnałów w pełni odpowiada układ mikroprocesorowy, co zapewnia wysoką powtarzalność działania i skuteczność detekcji. Układ optyczny stanowią wysokiej jakości soczewki fresnela o różnych charakterystykach (kurtyna pionowa, czujka dalekiego zasięgu, czujka szerokokątna). Dodatkowo czujki wyposażone są w filtr ultrafioletu i światła widzialnego. Czujka została zabezpieczona przed wpływem zakłóceń radiowych i wyposażona w funkcję prealarmu, sygnalizowanego jedynie miganiem diody LED w czujce. Dzięki temu czujki są wyjątkowo odporne na wszelkiego rodzaju alarmy, co przekłada się bezpośrednio na wyjątkowo niską tendencję do generowania fałszywych alarmów. Czujki wyposażone są w regulację czułości oraz uchwyt umożliwiający łatwe mocowanie czujki do ściany. Czujki AQUA produkowane są w następujących wersjach:
  • AQUA Plus - z podwójnym piroelementem
  • AQUA Pro - z poczwórnym piroelementem
  • AQUA Ring - przeznaczona do montażu na suficie
  • AQUA S - wersja zasilana napięciem 24V
 
CZUJKI KONTRAKTONOWECzujki magnetyczne (kontaktronowe) są najprostszym typem czujek alarmowych, stosowanych w systemach alarmowych. Ich prosta konstrukcja powoduje, że są bardzo skuteczne i trudne do sabotowania. Czujka składa się z dwóch elementów: nieruchomego czujnika ze szklaną bańką i metalowymi stykami, które w polu magnetycznym o odpowiednim zwrocie i wartości pozostają zwarte. Pole takie wytwarzane jest przez drugi element, zawierający silny magnes stały. Jeżeli oba elementy pozostają względem siebie w odpowiedniej pozycji, to obwód jest zwarty, wystarczy je jednak rozsunąć, aby styki czujnika zostały rozwarte. Czujniki tego typu stosowane są w zasadzie wyłącznie do zabezpieczania drzwi i okien. Czujniki różnią się konstrukcją- mogą być umieszczane na drzwiach i oknach lub wpuszczane wewnątrz profili drzwi i okien.
 
CZUJKI BEZPRZEWODOWEAPD-100Czujki bezprzewodowe działają w dokładnie taki sam sposób, jak zwykłe czujki alarmowe, nie są jednak połączone z centralą przy pomocy przewodów, a przy pomocy toru radiowego. Czujki te znajdują zastosowanie głównie w obiektach, w których wykonanie instalacji elektrycznej jest niemożliwe lub zbyt kosztowne- np. w obiektach zabytkowych, nowych mieszkaniach itp. Tor radiowy jest zaprojektowany w taki sposób, aby cały system było odporny na próby sabotażu z zewnątrz. Transmisja jest szyfrowana, a utrata komunikacji centrali alarmowej z czujką powoduje uruchomienie alarmu. Czujka zasilana jest z baterii, która zapewnia prawidłową pracę przez ok. 2 lata. Czujka sygnalizuje rozładowanie baterii i konieczność jej wymiany. Czujki bezprzewodowe wymagają specjalnego modułu dołączanego do standardowej centrali alarmowej, odpowiedzialnego za działanie łącza radiowego.
 
CZUJKA DUALNA SILVERCzujka Silver jest czujką dualną (podwójną) w której połączone zostały dwa niezależne tory detekcji- standardowy, z elementem piroelektrycznym i tor mikrofalowy. Obydwa tory są niezależne, a każdy z nich wykrywa zdarzenie alarmowe w inny sposób. Czujka Pir reaguje na zmiany położenia obiektów o temperaturze ludzkiego ciała, zaś tor mikrofalowy wykrywa ruch, bez względu na rodzaj przemieszczającego się obiektu. Alarm uruchamiany jest jedynie w przypadku, kiedy zostanie wykryty przez oba tory jednocześnie. Dzięki temu czujka jest niezwykle odporna na fałszywe alarmy oraz próby jej unieszkodliwienia, np. Przez włamywacza ubranego w strój nie przepuszczający ciepła, ponieważ w takim przypadku zostanie on wykryty przez tor mikrofalowy.
 
CZUJKA GAZUCzujki serii DG przystosowane są do wykrywania obecności gazów mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu człowieka. Czujki te mogą wykrywać gaz ziemny ulatniający się z instalacji kuchennych i grzewczych w blokach, gaz LPG z instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych i garażach, w których przetrzymywane są pojazdy napędzane gazem. Czujki gazów usypiających na bazie chloroformu instalowane są w pomieszczeniach ochrony obiektów. Czujka tlenku węgla (czadu)- niezwykle niebezpiecznego, bezwonnego gazu, który wdychany w duże j ilości może doprowadzić do śmierci powinna być montowana we wszelkiego rodzaju kotłowniach, łazienkach z ogrzewaczami gazowymi itp. Czujki takie mogą pracować jako element instalacji alarmowej, mogą też pracować jako autonomiczne czujki, uruchamiając sygnalizator w momencie wykrycia zagrożenia. Czujki mogą też sygnalizować progowe stężenie niebezpiecznego gazu, umożliwiając tym samym wykryć zagrożenie odpowiednio wcześnie, zanim osiągnie ono niebezpieczne rozmiary.
 
CZUJKA ZBICIA SZKŁA INDIGOZadaniem czujki INDIGO jest wykrywanie dźwięku pochodzącego z rozbijanych szyb. Czujka wyposażona jest w specjalizowany procesor sygnałowy, który potrafi eliminować dźwięki podobne do odgłosów wydawanych przez rozbijaną szybę, dzięki czemu można uniknąć alarmów wywołanych przez np. Butelkę zbitą na ulicy, obok chronionego pomieszczenia. Czujka pozwala na wykrywanie dźwięku pochodzącego ze szkła zwykłego, laminowanego i zbrojonego. Czujkę należy montować wewnątrz pomieszczeń.
 
 
Copyright Jokotronik © 1999-2007