HOME -> SYSTEMY ALARMOWE


SYSTEMY ALARMOWE


System alarmowy to zespół urządzeń, których zadaniem jest wykrycie i sygnalizacja próby włamania lub napadu. Żaden system alarmowy nie daje gwarancji, że chroniony obiekt nie stanie się celem włamania, jego zadaniem jest jak najszybsze wykrycie takiej próby i uruchomienie alarmu. Pozwala to na minimalizację strat związanych z włamaniem- zniechęcenie włamywaczy do dalszego działania, lub zawiadomienie służb ochrony, które ujmą włamywaczy na gorącym uczynku. Od działania alarmu zależy wielokrotnie bezpieczeństwo mienia znacznej wartości lub istotnych danych, dlatego właściwy dobór urządzeń odpowiedniej jakości ma przy projektowaniu alarmu istotne znaczenie. Równie istotny jest właściwy projekt instalacji alarmu. Należy w nim uwzględnić działanie wszelkich czynników zewnętrznych, mogących wpływać na działanie alarmu, odpowiedni rozkład urządzeń zapewniający wykrycie każdej próby włamania lub próby zakłócenia pracy alarmu, rozkład pomieszczeń itp. Wykonanie projektu, a następnie jego realizacja wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Właściwy projekt i solidne wykonanie alarmu to podstawowy warunek jego niezawodności. Nasza firma zajmuje się zabezpieczeniami elektronicznymi od wielu lat. Nasze kwalifikacje potwierdza licencja pracownika zabezpieczenia technicznego uprawniająca do projektowania i montażu alarmów w obiektach wymagających szczególnego nadzoru. Potwierdzają je również liczne realizacje w szkołach, bankach, obiektach użyteczności publicznej i obiektach prywatnych.


Jokotronik- zabezpieczenia elektroniczne
CENTRALE ALARMOWE


Centrala alarmowa to mikroprocesorowe urządzenie sterujące pracą całego systemu alarmowego. Centrala zbiera i analizuje informacje pochodzące z czujek alarmowych, a w przypadku wykrycia zagrożenia wysyła informację do agencji ochrony, pod wskazane numery telefonów i uruchamia sygnalizatory alarmowe. Oprócz tego centrale mogą sterować innymi urządzeniami, np. oświetleniem, współpracować z urządzeniami kontroli dostępu itp.
Więcej...
 
CZUJKI ALARMOWE


Czujki alarmowe wykrywają zagrożenie lub naruszenie chronionej strefy i sygnalizują ten stan centrali alarmowej. Czujka jest więc jednym z najważniejszych elementów systemu alarmowego, ponieważ to od niej zależy, czy zagrożenie zostanie wykryte. Obecnie w technice zabezpieczeń stosuje się czujki różnych typów i o różnym przeznaczeniu
Więcej...
 
SYGNALIZATORY ALARMOWE


Sygnalizatory alarmowe uruchamiane są po wykryciu sytuacji alarmowych- próby włamania, napadu, zagrożenia życia itp. Najczęściej używa się zewnętrznych sygnalizatorów akustyczno-optycznych emitujących bardzo głośny dźwięk i silne, pulsujące światło. Sygnalizator jest szczególnie narażony na próby zniszczenia, odłączenia itp., dlatego musi cechować się przemyślaną i solidną konstrukcją.
Więcej...
 
Copyright Jokotronik © 1999-2007