HOME -> ATOMATYKA BRAM WJAZDOWYCH


AUTOMATYKA BRAM WJAZDOWYCH I GARAŻOWYCH
Napędy bram wjazdowych są coraz chętniej stosowane w budownictwie mieszkaniowym i w zakładach pracy. Automat taki, uruchomiony drogą radiową lub przyciskiem znajdującym się np. w portierni uruchamia elektryczny siłownik wyręczający człowieka z konieczności ręcznego otwierania i zamykania bramy. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, ponieważ osoba wjeżdżająca samochodem na teren posesji nie musi opuszczać auta, na dodatek może uruchomić siłownik odpowiednio wcześniej i nie tracić czasu na oczekiwanie, aż brama otworzy się do końca. Bramę można też otwierać zdalnie z mieszkania, np. dodatkowym przyciskiem w unifonie.

Siłowniki mogą być stosowane zarówno do bram przesuwnych jak i bram uchylnych, jedno i dwuskrzydłowych. Jednocześnie sterownik może np. Włączyć dodatkowe oświetlenie ułatwiające wjazd na teren posesji. Siłowniki są najczęściej wyposażone w szereg zabezpieczeń zapewniających samochodom bezpieczny przejazd- współpracują z fotokomórkami chroniącymi auta przed uszkodzeniem przez poruszające się skrzydło bramy, czy przeciążeniowe wyłączniki chroniące siłowniki w sytuacji, w której skrzydło bramy trafi na przeszkodę.
Jokotronik- zabezpieczenia elektroniczne
NAPĘDY BRAM UCHYLNYCH


Kontrolery są urządzeniami, które mogą pracować jako samodzielne elementy kontroli dostępu chroniące wybrane pomieszczenia, lub po połączeniu z innymi kontrolerami i centralą, stać się elementami większego systemu kontroli dostępu. Kontroler współpracuje z kartami RFID odczytywanymi drogą radiową, wyposażony w klawiaturę pełni również funkcję zamka szyfrowego.
Więcej...
 
NAPEDY BRAM PRZESUWNYCH


system kontroli dostępu zbudowany w oparciu o jedną centralę CPR32-SE i kontrolery połączone w sieć (maksymalnie 32). Centrala synchronizuje dane z kontrolerów oraz gromadzi pochodzące z nich dane. Dzięki możliwości podłączenia akumulatora centrala zapewnia również pracę systemu po zaniku napięcia w sieci energetycznej.
Więcej...
 
Copyright Jokotronik © 1999-2007