HOME -> TELEWIZJA OBSERWACYJNA ->  REJESTRATORY OBRAZU


TELEWIZJA OBSERWACYJNA- REJESTRATORY OBRAZU
rejestratory Rejestratory służą do zapisu obrazu z kamery lub z kamer na nośniku informacji. Do niedawna używano głównie magnetowidów i taśm magnetycznych, jednak obecnie zostały one niemal zupełnie wyparte przez rejestratory cyfrowe, zapisujace informacje na twardych dyskach. Jako rejestrator może służyć specjalnie do tego celu przygotowany komputer z tzw. kartą wideoserwera i specjalnym oprogramowaniem. Wideoserwer posiada minimum 4 wejścia, pod które podłącza się sygnały z kamer. Oprogramowanie zainstalowane na komputerze odpowiada za nagrywanie na twardy dysk obrazów z kamer, przeglądanie archiwów, konfigurację systemu itp. Operacje te można wykonywać zdalnie, przez stronę www. Na podobnej zasadzie działają specjalizowane rejestratory cyfrowe
 


REJESTRATOR OBRAZU 1093/045A


Rejestrator 1093/045A


Rejestrator przeznaczony jest do zapisu obrazów wysokiej rozdzielczości z dużą prędkością. Jest doskonałym narzędziem do rejestrowania imprez masowych i nadzoru nad obiektami takimi jak szkoły, banki czy obiekty handlowe.

W rejestratorze dostępnych jest 16 kanałów audio i wideo, 16 wejść alarmowych, oraz jedno wyjście audio i jedno wyjście do podłączenia monitora (VGA).
Obrazy z kamer rejestrowane są na dyskach twardych w wykorzystaniem najnowszej metody bezstratnej kompresji H.264 (MPEG 10). W rejestratorze można zamontować od jednego do 8 dysków twardych. Prędkość wyświetlania do 400 kl/sek (PAL), maksymalna prędkość zapisu 400kl/s (przy maksymalnej rozdzielczości 528x384)
W rejestratorze znajduje się wyjście LAN do zdalnego zarządzania urządzeniem oraz zdalnej obserwacji. Rejestrator pełni funkcję serwera dla użytkowników zdalnych
 
REJESTRATOR OBRAZU 1090/016-DVD


Rejestrator 1090/016-DVD


Rejestrator cyfrowy posiada 16 przelotowych wejść BNC, do których doprowadzić można sygnały z kamer. Opcjonalnie do rejestratora można doprowadzić sygnały audio.
Dorejestratora można podłączyć dwa monitory: monitor główny (wyjścia BNC,VGA,S-VHS) i jeden dodatkowy (wyjście BNC)
Rejestrator pozwala na podłączenie 16 zewnętrznych czujników, z których sygnał urychamia nagrywanie obrazu z kamery skojażonej z czujką.
Obrazy rejestrowane są w rozdzielczości 720x5776 (50 klatek/sekundę), 720x288 lub 360x288 pixeli (100 klatek/sekundę). Obrazy kompresowane są metodą MPEG i zapisywane na dusku twardym. Rejestrator pozwala na zamontowanie 4 dysków po 500GB, w rejestratorze znajduje się też napęd DVD. Rejestrator umożliwia trzy tryby nagrywania: ręczne, w-g terminarza i nagrywanie alarmowe. Wbudowane złącze ethernet umożliwia zdalny nadzór i zarządzanie rejestratorem, w tym również przeglądanie archiwów na dysku.
Rejestrator wyposażony jest w polskie menu
 
REJESTRATOR OBRAZU VDRS


Rejestrator VDRS


VDRS Professional OEM (PRO) jest nowoczesnym systemem rejestracji oraz transmisji obrazu wideo, przeznaczonym dla profesjonalnych klientów. System VDRS Pro OEM jest oferowany w czterech wersjach z 4, 8, 12 i 16 wejściami wideo. W przypadku wersji 4, 8 oraz 12 kanałowej istnieje możliwość rozbudowy maksymalnie do 16 kanałów (upgrade).

Rejestrator zbudowany jest w oparciu o standardowy komputer PC wyposażony w karty przechwytywania wideo. Obrazy z kamer przesyłane do wejść karty przechwytywania i zapisywane na twardym dysku komputera. Jedna karta przechwytywania zawiera cztery wejścia o możliwości przetwarzania maksymalnie 25 klatek na sekundę dla obrazu PAL . Jednak należy założyć, że przy dobrej jakości stabilnym obrazie system redukuje liczbę klatek na sekundę do 16. Parametry obrazu z każdej kamery mogą być ustawiane przez użytkownika indywidualnie.

Przed zapisem obrazy są optymalizowane w celu zmniejszenia wielkości plików zapisywanych na dysku.

Rejestracja obrazu może być wyłączona, odbywać się non-stop, lub być tylko realizowana na podstawie detekcji ruchu, sygnału z wejścia cyfrowego lub zaprogramowanego harmonogramu. Parametry detekcji ruchu są ustawiane dla każdej kamery osobno co pozwala na rejestrację tylko ruchu o zadanej intensywności, czyli istnieje możliwość aby w prosty sposób zignorować ruch drzew czy zwierząt. Detekcja ruchu jest niezwykle istotna, gdyż w znaczący sposób pozwala zredukować ilość danych obrazu zapisanych na dysku komputera. Obszary detekcji ruchu można w prosty sposób określać samodzielnie, indywidualnie dla każdej kamery za pomocą masek detekcji ruchu. Dzięki cyfrowym wejściom oraz wyjściom istnieje możliwość zbierania sygnałów z czujników PCB, kotaktronów itp. Wyjścia pozwalają na lokalne oraz zdalne sterowanie wszelkiego rodzaju urządzeniami np. oświetlenie, bramy itp. Sterowanie systemem wejść/wyjść może również odbywać się z użyciem zaprogramowanych harmonogramów. System VDRS PRO OEM pozwala na zdalne oraz lokalne sterowanie głowicami kamer typu P/T/Z, za pomocą klawiatury, myszki oraz standardowego Joysticka. Ponadto funkcja ta posiada inne opcje dostępne w standardowych sterownikach P/T/Z takie jak programowanie automatycznych ścieżek, programowanie pozycji (preset) itp. Obraz z kamer jest kompresowany unikalną metodą różnicową, która maksymalnie minimalizuje rozmiar jednej klatki obrazu, co pozwala przy normalnym użytkowaniu zapisywać obraz z 90 dni rejestracji na dysku o pojemności 60 GB. Dostęp do danych wideo systemu VDRS PRO OEM może odbywać się lokalnie lub zdalnie przez każde połączenie wykorzystujące protokół TCP/IP z użyciem darmowego oprogramowania DRC. Tego typu rozwiązanie pozwala na zdalne monitorowanie obiektu praktycznie z każdego miejsca na świecie poprzez Internet lub lokalnie z wykorzystaniem firmowej sieci LAN.

Dzięki bezprzewodowej transmisji obrazu istnieje możliwość szybkiej realizacji monitoringu wielu bezobsługowych obiektów rozrzuconych na dużych obszarach. Jedynym ograniczeniem jest zasięg komórkowej sieci GSM / GPRS.

Oprogramowanie klienckie VDR-S obsługuje różnicową kompresję obrazu, co zapewnia minimalny strumień danych w sieciach LAN oraz pozwala na stosunkowo płynną transmisję obrazu przy połączeniach modemowych (dial-up) oraz GPRS. Oprogramowanie klienckie dostępne jest również na telefony komórkowe oraz komputery typu PocketPC. O wszystkich zdarzeniach takich jak detekcja ruchu, sygnał z wejścia itp. użytkownik może zostać natychmiast poinformowany za pomocą SMS, e-maila oraz MMS. W przypadku e-maila oraz MMS istnieje możliwość wysłania obrazu z kamery, która wygenerowała zaprogramowane zdarzenie. Zarejestrowany materiał można w prosty sposób przeszukiwać na podstawie daty, godziny lub zaznaczonego obszaru na obrazie. Opcja przeszukiwania na podstawie zaznaczonego obszaru jest niezwykle użyteczna i praktycznie niedostępna przy standardowych analogowych magnetowidach. Metoda ta polega na zaznaczeniu myszką fragmentu obrazu z kamery i po chwili system kolejno będzie nam przedstawiał klatki wideo, na których wystąpił ruch w zaznaczonym obszarze. Przy standardowym magnetowidzie tego typu operacja polegałaby na przeglądaniu wszystkich kaset po kolei z interesującego nas przedziału czasu, co zajęłoby godziny, a system VDRS PRO OEM robi to w kilka sekund. Opcja przeszukiwania archiwum jest również dostępna zdalnie za pomocą oprogramowania DRC. Nagrany materiał można łatwo zarchiwizować na dowolnym nośniku HDD, CD-ROM, DVD itp.

Oprogramowanie VDRS PRO OEM jest sprzedawane w postaci zestawów składających się z jednej, dwóch, trzech lub czterech kart wideo, CD-ROM z oprogramowaniem VDRS PRO OEM wraz ze sterownikami, klucza zabezpieczającego oraz instrukcji obsługi.

Oprogramowanie wraz z kartami można zainstalować samodzielnie na komputerze PC który spełnia następujące minimalne parametry:
  • Procesor Intel Pentium IV 1,5 Ghz,
  • 256 Mb RAM,
  • Płyta główna oparta na chipset Intel*,
  • Dysk HDD minimum 20 GB,
  • Karta sieciowa LAN lub modem,
  • System operacyjny Windows 2000/XP.
  • Oprogramowanie VDRS PRO OEM działa również na płytach zawierających inne chipsety np. VIA jednak wydajność przetwarzania obrazu z kamer może być mniejsza.
 
 
Copyright Jokotronik © 1999-2007