HOME -> SYSTEMY DSO


DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE DSO
tommex Dźwiękowy System Ostrzegawczy APS-APROSYS jest systemem rozgłaszania przewodowego wykorzystywanym w sytuacjach zagrożenia do szybkiego i uporządkowanego zmobilizowania osób znajdujących się na zagrożonych obszarach do ewakuacji, bądź innego zorganizowanego działania Do celów zaalarmowania system używa sygnałów tonowych i komunikatów głosowych.
System APS APROSYS umożliwia nadawanie komunikatów alarmowych z pamięci cyfrowej do wybranych stref lub do wszystkich stref jednocześnie – zgodnie z wymaganiami scenariusza pożarowego. Programowalny układ priorytetów pozwala na używanie systemu APS APROSYS również jako zwykłego systemu nagłośnienia typu "Public Adress". W przypadku wystąpienia zagrożenia wszystkie funkcje niezwiązane z alarmowaniem zostają automatycznie wyłączone.


System APS-APROSYS ma budowę modułową. Wszystkie moduły montowane są w specjalnych adresowalnych ramach systemowych. Wszystkie ramy, wzmacniacze mocy oraz zespół akumulatorowego zasilania awaryjnego zamontowane są w szafie teletechnicznej RITTAL typu TS-8 lub ZSPAS. Połączenie poszczególnych ram systemu wykonane jest 25 żyłowym przewodem taśmowym.
System wyposażony jest w cztery przełączalne magistrale AUDIO, przełączanie odbywa się programowo zgodnie z przypisanymi priorytetami. Cyfrowe sterowanie systemu odbywa się z wykorzystaniem magistrali I2C. Adresy zainstalowanych modułów i ram systemowych nadawane są w czasie programowania. Wewnętrzne oprogramowanie zapisane jest w nie ulotnej pamięci - po zainstalowani i uruchomieniu CDSO, do prawidłowej pracy nie jest wymagane żadne oprogramowanie zewnętrzne.
System pracuje w technice 100 V i umożliwia podłączenie do jednej linii głośnikowej, takiej liczby głośników, aby ich sumaryczna moc nie przekraczała 250 W. Modułowa budowa systemu oraz układ pomiaru linii głośnikowych przez pomiar impedancji pozwala na dołączenie wielu linii głośnikowych do jednego wzmacniacza mocy oraz stosowanie "linii bocznych" z jednoczesnym zapewnieniem pełnej identyfikalności linii głośnikowej, w której nastąpiło uszkodzenie.

APS-APROSYS umożliwia nadawanie komunikatów do wybranych stref, grupy stref lub do wszystkich stref jednocześnie. System może być sterowany ręcznie z pulpitu mikrofonowego z możliwością wyboru stref, z "mikrofonu strażaka" – nadawanie komunikatu do wszystkich stref jednocześnie, lub w trybie automatycznym – sterowanie z systemu wykrywania zagrożeń. System można wyposażyć w 128 wejść sterujących zapewniających dodatkowo monitorowanie linii połączeniowych (przerwa, zwarcie). System APS-APROSYS posiada układy monitorowania pracy zainstalowanych modułów i zgodnie z normą PN-EN 60849 sygnalizuje wszystkie uszkodzenia od cewki mikrofonu poprzez wzmacniacze mocy, zasilanie rezerwowe aż do cewek głośników.
Zastosowanie specjalizowanego układu izolacji i separacji TOMBIP pozwala na dołączenie do systemu wyniesionego pulpitu informacyjnego oraz drukarki zdarzeń. Budowa wzmacniaczy mocy – zastosowanie transformatorów wyjściowych z nieuziemionymi uzwojeniami oraz układ badania i sygnalizacji doziemienia umożliwia układanie linii głośnikowych kablami dwuprzewodowymi.

Schemat blokowy systemu DSO
DSO
Jokotronik- zabezpieczenia elektroniczne
Copyright Jokotronik © 1999-2007