HOME -> KONTROLA DOSTĘPU ->  KD&RCP


KD&RCP- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU DLA ŚREDNICH I DUŻYCH OBIEKTÓW
System kontroli dostępu RACS to połączenie mniejszych podsystemów z centralami CPR-32, nadzorowanych za pomocą komputera PC ze specjalistycznym oprogramowaniem. Oprogramowanie służy do konfiguracji i nadawania uprawnień, gromadzenia i archiwizacji danych oraz ich łatwego przeglądania i analizy. Taka koncepcja zapewnia nie tylko dużą elastyczność systemu, ale też dużą niezawodność- poszczególne podsystemy są niezależne, a awaria jednego z nich nie wpływa na pracę pozostałych.

SYSTEM RACS System kontroli dostępu przeznaczony jest do średnich i dużych obiektów. Logicznie system podzielony jest na podsystemy zbudowane na bazie central CPR, maksymalnie można połączyć ze sobą 100 takich podsystemów. W każdym podsystemie może pracować do 32 kontrolerów (nie licząc terminali), co daje łącznie 3200 punktów kontroli dostępu. Każda z sieci nadzorowana jest przez komputer PC, z którym komunikuje się za pośrednictwem portów RS (szeregowych) lub sieci komputerowej z protokółem TCP/IP Kontroler może być oddalony od komputera maksymalnie o 1200 m.
 


KONTROLERY I TERMINALE
Charakterystyka Centrali
 • obsługa bazy danych systemu kontroli dostępu
 • automatyczne lub manualne tworzenie kopii zapasowych bazy danych
 • eksport/import ustawień do/z pliku zewnętrznego w formacie XML
 • automatyczny lub interaktywny odczyt zarejestrowanych zdarzeń z systemu
 • przegląd historii zdarzeń i wytwarzanie raportów
 • eksport zdarzeń do plików tekstowych oraz do oprogramowania RCP
 • wyliczanie czasu obecności użytkowników w zadeklarowanych obszarach systemu
 • wysyłanie interaktywnych komend do kontrolerów
 • monitorowanie pracy systemu w czasie rzeczywistym na ekranie komputera
 • monitorowanie pracy systemu na komputerach podłączonych do lokalnej sieci komputerowej
 • sygnalizacja wystąpienia wybranych zdarzeń
 • wizualizacja pracy systemu na podkładzie graficznym (mapa obiektu)
 • wydruk zdarzeń on-line
 • wysyłanie interaktywnych komend do systemu
 • testowanie jakości połączeń na magistrali komunikacyjnej
 • przesłanie ustawień do urządzeń tworzących system kontroli dostępu
 
 
Copyright Jokotronik © 1999-2007