HOME -> KONTROLA DOSTĘPU ->  KONTROLERY


KD&RCP- KONTROLERY I TERMINALE
Kontroler jest podstawowym elementem systemu kontroli dostępu. Kontroler jest urządzeniem, które potrafi odczytywać drogą radiową numer karty (lub breloczka) z układem RFID. Odczyt następuje po zbliżeniu karty do czytnika, minimalna odległość, na jaką trzeba zbliżyć kartę, by została odczytana to ok. 12 cm. W układzie tym zapisany jest indywidualny, niepowtarzalny numer. Karta nie wymaga własnego zasilania- wykorzystuje energię pola magnetycznego wytwarzanego przez antenę w kontrolerze. Karta jest więc zasilana drogą radiową, a następnie tą samą drogą wysyła zapisany w chipie numer. Numer ten jest odczytywany przez kontroler i porównywany z numerami kart zapisanymi i przechowywanymi w nieulotnej pamięci kontrolera.

Kontrolery mogą wyć wyposażone w pamięć zdarzeń, w której przechowywane są informacje o każdym użyciu karty, wraz z jej numerem i czasem zdarzenia. W kontrolerze można zdefiniować grupy użytkowników oraz reguły dostępu. W czytnikach z wbudowanym zegarem można np. definiować godziny w jakich poszczególni pracownicy lub ich grupy mają dostęp do pomieszczeń, można przy tym uwzględniać dni wolne od pracy- soboty, niedziele czy święta.

Czytniki wyposażone w funkcję anti-passback uniemożliwiają wielokrotne użycie tej samej karty przed upływem wyznaczonego czasu lub przejścia do następnej strefy, eliminując w ten sposób możliwość użycia tej samej karty przez kilka osób.

W niektórych przypadkach wymagana jest kontrola dostępu dla osób wchodzących i wychodzących z budynku. Kontroler może współpracować z terminalem, tworząc z nim kontrolę dwustronną. Terminal jest dodatkowym układem odczytującym karty RFID, podłączonym do kontrolera. Kontrolery posiadają przekaźnikowe wyjścia do sterowania blokadą drzwi oraz wyjścia do współpracy z systemem alarmowym.

jokotronik-kd&rcp

 


KONTROLERY SERII PR201, PR301


kontrolery serii PR201 i PR203


 • praca autonomiczna lub praca w sieci
 • wbudowany czytnik zbliżeniowy (PR201, PR301)
 • wbudowana klawiatura (PR201)
 • możliwość zarejestrowania do 1000 numerów kart użytkowników
 • wejście do podłączenia terminala
 • wyjście przekaźnikowe do sterowania blokadą drzwi
 • dwa konfigurowalne wyjścia tranzystorowe 1A
 • współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia
 • sygnalizacja niedomknięcia drzwi
 • współpraca z systemem alarmowym
 • programowanie manualne lub z komputera PC
 • możliwość zdefiniowania
 
KONTROLERY SERII PR302
 • praca autonomiczna lub praca w sieci
 • wbudowany czytnik zbliżeniowy
 • wbudowana klawiatura
 • możliwość zarejestrowania do 4000 numerów kart użytkowników
 • wejście do podłączenia terminala
 • wyjście przekaźnikowe
 • dwa konfigurowalne wyjścia tranzystorowe 1A
 • współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia
 • sygnalizacja niedomknięcia drzwi
 • współpraca z systemem alarmowym
 • możliwość pracy w trybie sieciowym
 • programowanie manualne lub z komputera PC
 • możliwość zdefiniowania reguł dostępu (w tym również czasowych)
 • czujnik antysabotażowy
 • funkcja anti-passback
 • nieulotna pamięć 32 000 zdarzeń
 • kontrola windy za pośrednictwem ekspandera XM-8,
 • interfejs komunikacyjny RS485,
 
KONTROLERY SERII PR302LCD
 • wyświetlacz alfanumeryczny
 • praca autonomiczna lub praca w sieci
 • wbudowany czytnik zbliżeniowy (PR201, PR301)
 • wbudowana klawiatura (PR201)
 • możliwość zarejestrowania do 4000 numerów kart użytkowników
 • możliwość pracy w trybie sieciowym
 • programowanie manualne lub z komputera PC
 • możliwość zdefiniowania reguł dostępu (w tym również czasowych)
 • nieulotna pamięć 48 000 zdarzeń
 
KONTROLERY SERII PR311
 • wykonanie umożliwiające montaż na zewnątrz budynków
 • praca autonomiczna lub praca w sieci
 • wbudowany czytnik zbliżeniowy (PR201, PR301)
 • wbudowana klawiatura (PR201)
 • możliwość zarejestrowania do 1000 numerów kart użytkowników
 • możliwość pracy w trybie sieciowym
 • programowanie manualne lub z komputera PC
 • możliwość zdefiniowania reguł dostępu
 • nieulotna pamięć 48 000 zdarzeń
 • wyjście przekaźnikowe do sterowania blokadą drzwi
 • dwa konfigurowalne wyjścia tranzystorowe 1A
 • współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia
 • sygnalizacja niedomknięcia drzwi
 • współpraca z systemem alarmowym
 
TERMINALE PR311
W niektórych przypadkach wymagana jest kontrola dostępu dla osób wchodzących i wychodzących z budynku. Kontroler może współpracować z terminalem, tworząc z nim kontrolę dwustronną. Terminal jest dodatkowym układem odczytującym karty RFID, podłączonym do kontrolera. Kontrolery posiadają przekaźnikowe wyjścia do sterowania blokadą drzwi oraz wyjścia do współpracy z systemem alarmowym.


PRT11PRT32PRT12PRT42
KlawiaturaTTTT
Czytnik kartTTTT
Zasięg odczytu15121212
Wskaźniki LEDTTTT
BuzzerTTTT
WykonanieTNTN
 
 
Copyright Jokotronik © 1999-2007