HOME -> KONTROLA DOSTĘPU ->  KD&RCP


KD&RCP- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU DLA MAŁYCH OBIEKTÓW
System kontroli dostępu zbudowany w oparciu o jedną centralę CPR32-SE i kontrolery połączone w sieć (maksymalnie 32). Centrala synchronizuje dane z kontrolerów oraz gromadzi pochodzące z nich dane. Z centralą współpracują wszystkie kontrolery i terminale ROGER. Dzięki możliwości podłączenia akumulatora centrala zapewnia również pracę systemu po zaniku napięcia w sieci energetycznej.

W niewielkich obiektach takich jak zakłady pracy, wydzielone jednostki uczelni, instytucji, laboratoria itp., gdzie liczba zabezpieczanych wejść nie przekracza 32 można zastosować centralę CPR32-SE. Centrala koordynuje pracę niezależnych kontrolerów, pozwala na tworzenie czasowych reguł dostępu do pomieszczeń oraz odczyt i rejestrację zdarzeń w systemie kontroli dostępu. Jeżeli do centrali podłączone są kontrolery, to centrala synchronizuje ich zegary. Centrala nadzoruje prawidłową pracę całego systemu sygnalizując wykryte nieprawidłowości i usterki, zaś wbudowany akumulator pozwala na pracę systemu po zaniku napięcia w sieci energetycznej.
 


PARAMETRY SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU
Charakterystyka Centrali
 • możliwość podłączenia 32 kontrolerów serii PR
 • pamięć 250 tyś. zdarzeń
 • wbudowany zegar i kalendarz
 • zasilacz buforowy o wydajności 1A
 • możliwość podłączenia akumulatora
 • zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora
 • wyjście sygnalizacji stanów alarmowych
 • linia antysabotażowa
 • możliwość definiowania reguł dostępu do pomieszczeń
 • zbieranie i magazynowanie zdarzeń które wystąpiły w systemie
 • synchronizacja zegarów w kontrolerach
 
 
Copyright Jokotronik © 1999-2007