HOME -> KONTROLA DOSTĘPU


KD&RCP- KONTROLA DOSTĘPU I REJESTRACJA CZASU PRACY


Systemy kontroli dostępu to doskonałe i wygodne narzędzie. Z jednej strony system taki zapewnia użytkownikom wygodny dostęp do pomieszczeń, z drugiej strony chroni te pomieszczenia przed osobami, które nie powinny z nich korzystać. Najbardziej rozpowszechnione są systemy kontroli dostępu oparte o bezprzewodową technologię RFID, w której wykorzystuje się klucze elektroniczne w formie kart lub breloczków. Kolejną grupa to zamki i kontrolery wymagające wprowadzenia z klawiatury kodu. Najnowsze rozwiązania opierają się o biometryczne metody identyfikacji osób, oparte głównie o odczyt linii papilarnych i badanie tęczówki lub siatkówki oka. Systemy kontroli dostępu pozwalają też a rejestrację czasu pracy, są szeroko stosowane w obiektach sportowych i rekreacyjnych, gdzie pozwalają w łatwy sposób określić czas korzystania z poszczególnych pomieszczeń i usług, a następnie w prosty sposób określić należność za te usługi. Na podobnej zasadzie działają systemy rejestracji czasu pracy.


Jokotronik- zabezpieczenia elektroniczne
KONTROLERY I TERMINALE


Kontrolery są urządzeniami, które mogą pracować jako samodzielne elementy kontroli dostępu chroniące wybrane pomieszczenia, lub po połączeniu z innymi kontrolerami i centralą, stać się elementami większego systemu kontroli dostępu. Kontroler współpracuje z kartami RFID odczytywanymi drogą radiową, wyposażony w klawiaturę pełni również funkcję zamka szyfrowego.
Więcej...
 
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU DLA MAŁYCH OBIEKTÓW


system kontroli dostępu zbudowany w oparciu o jedną centralę CPR32-SE i kontrolery połączone w sieć (maksymalnie 32). Centrala synchronizuje dane z kontrolerów oraz gromadzi pochodzące z nich dane. Dzięki możliwości podłączenia akumulatora centrala zapewnia również pracę systemu po zaniku napięcia w sieci energetycznej.
Więcej...
 
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU DLA ŚREDNICH I DUŻYCH OBIEKTÓW


System kontroli dostępu RACS to połączenie mniejszych podsystemów z centralami CPR-32, nadzorowanych za pomocą komputera PC ze specjalistycznym oprogramowaniem. Oprogramowanie służy do konfiguracji i nadawania uprawnień, gromadzenia i archiwizacji danych oraz ich łatwego przeglądania i analizy. Taka koncepcja zapewnia nie tylko dużą elastyczność systemu, ale też dużą niezawodność- poszczególne podsystemy są niezależne, a awaria jednego z nich nie wpływa na pracę pozostałych.
Więcej...
 
ZAMKI SZYFROWE


Zamki szyfrowe są najprostszym sposobem ograniczenia dostępu do wybranych pomieszczeń. Zamek wyposażony jest w klawiaturę numeryczną, z której wprowadzany jest kod dostępu. Wprowadzony kod jest następnie porównywany z wzorcem zapisanym w pamięci zamka, i jeśli porównanie to da wynik pozytywny, to zamek włączy na kilka sekund elektrozaczep lub inne urządzenie blokujące drzwi.
Więcej...
 
Copyright Jokotronik © 1999-2007