HOME -> SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAuuu
ppoż Pożar od zarania dziejów był jednym z groźniejszych wrogów człowieka, dlatego od niepamiętnych czasów ludzie wymyślali coraz skuteczniejsze sposoby ochrony i walki z pożarami. Dziś zagrożenie jest równie poważne jak kilkaset lat temu, jednak sposoby walki z pożarem są znacznie bardziej skuteczne. Służą do tego zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnie rygorystycznych wymagań systemy przeciwpożarowe, składające się najczęściej z centrali przeciwpożarowej i czujników rozmieszczonych w chronionym obiekcie. Można je podzielić na dwie kategorie- ochrona ukierunkowana na jak najwcześniejsze wykrycie zagrożenia i poinformowanie o tym zdarzeniu określonych służb, oraz aktywne systemy przeciwpożarowe, które po wykryciu pożaru uruchamiają automatycznie zraszacze, których zadaniem jest ugaszenie pożaru. 


CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA ARITECH FP2000


FP 2000 jest centralą 2-pętlowa (do 126 czujek na każdej pętli) z możliwością rozbudowy do 4 lub 8. Komunikacja z czujnikami i ich zasilanie odbywa się przy pomocy 2 żył. Bogate funkcje serwisowe pozwalają szybko uruchomić system, korzystając z konfiguracji fabrycznej, lub wykorzystując możliwość konfiguracji automatycznej.

CECHY CENTRALI:
 • Możliwość pracy central w sieci po łączu światłowodowym
 • Prosta obsługa, graficzne wyświetlanie informacji
 • Duży, przejrzysty wyświetlacz LCD o 8 wierszach po 40 znaków
 • Ostrzeżenia okonieczności dokonania przeglądu
 • Ostrzeżenia o uszkodzeniach i zabrudzeniu czujek
 • Testy czujek
 • Adaptacyjne algorytmy do analizy stanu czujek
 • Bieżące informacje o stanie czujek i statystyka
 • Tryb nocny i dzienny-ustawiana czułość
 • Tryb koincydencji zdarzeń w strefie i między strefami
 • Strefy czasowe sterowane automatycznie i ręcznie
 • Programowanie i obsługa możliwe z komputera
 • Każda czujka może być opisana tekstem do 80 znaków, dodatkowo jest także wyświetlana informacja o pętli, strefie, obszarze, itp.
 • Graficzne przedstawienie danych przychodzących z czujek. Dla każdej czujki można wyświetlić w formie wykresu słupkowego: bieżące wskazanie, wartość testowa, wartość średnia, najwyższe, najniższ informację o jakości komunikacji z centrala i stopień zanieczyszczenia czujki.
 • Komunikacja sieciowa zgodnie ze specyfikacją ARCNET
 • W pełni spełnia wymogi EN 54 p2. i4
 • adaptacyjny algorytm analizy sygnału z czujki, (zmiany warunków środowiska i postępujące zanieczyszczenie czujki są uwzględnione w obliczeniach)
 • zmiana czułości w zależności od trybu pracy (dzienny/nocny)
 • rozbudowane tryby współzależności zdarzeń między czujkami z tej samej strefy, jak również między strefami.
.
 
CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1020


Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1020 jest mikroprocesorową centralą systemu konwencjonalnego, przeznaczoną do wykrywania pożaru w bardzo małych obiektach np. w małych magazynach, sklepach, małych biurach, wyniesionych obiektach (kontenerach) telekomunikacyjnych itp. Centrala spełnia wymagania normy PN-E-08350-2 (EN 54-2). Cechy charakterystyczne
 • Dwie linie dozorowe z możliwością włączenia w każdą linię do 32 czujek pożarowych lub do 10 ręcznych ostrzegaczy pożarowych
 • Rodzaje czujek SZEREGU 30 współpracujących z centralą:
  • jonizacyjne dymu DIO,
  • optyczne dymu DOR,
  • nadmiarowo-różniczkowe ciepła TUP,
  • nadmiarowe ciepła TNP,
  • płomienia (podczerwień) PPO,
  • płomienia (ultrafiolet) PUO,
  • liniowe dymu DOP i iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta).
 • Rodzaje ręcznych ostrzegaczy (przycisków), współpracujących z centralą:
  • wnętrzowe (z sygnalizacją zwrotną) ROP-30,
  • wnętrzowe (bez sygnalizacji zwrotnej) ROP-33,
  • zewnętrzne (z sygnalizacją zwrotną)ROP-40H;
 • Linia do uruchamiania zewnętrznych sygnalizatorów
 • Linia kontrolna do nadzoru dołączonych dodatkowych urządzeń zewnętrznych
 • Wyjście przekaźnikowe z każdej linii dozorowej do sterowania urządzeń zewnętrznych
 • Wyjście przekaźnikowe alarmu ogólnego
 • Wyjście przekaźnikowe uszkodzenia ogólnego
 • Zasilacz sieciowy z automatycznym ładowaniem rezerwowej baterii akumulatorów
 • Wewnętrzna bateria akumulatorów dla zasilania rezerwowego przez 72 h
 • Ciągła kontrola baterii z automatycznym odłączaniem i sygnalizacją przy jej rozładowaniu
 • Zegar czasu rzeczywistego
 • Pamięć ponad 500 zdarzeń z wyjściem RS232
 • Możliwość zaprogramowania alarmowania dla każdej linii jako:
  • jednostopniowe,
  • dwustopniowe,
  • z weryfikacją pierwszego sygnału z czujki.
 • Programowanie czasów opóźnienia wyjść do monitoringu,
 • Programowanie pracy centrali w trybie: obsługa obecna/obsługi brak
 • Ciągła kontrola sprawności linii dozorowych, sygnałowej i kontrolnej na przerwę, zwarcie i doziemienie.
 • Możliwość blokowania wyjść do monitoringu i do sygnalizatorów akustycznych
 • Możliwość wyłączania linii dozorowych
 • Możliwość testowania elementów sygnalizacyjnych i czujek na liniach dozorowych
 • Trzy poziomy dostępu do elementów obsługowych centrali, w tym jeden z użyciem klucza
 • Małe wymiary (z wewnętrzną baterią zasilania rezerwowego)
 • Estetyczna obudowa, w pastelowym kolorze Komunikatywne opisy i funkcjonalne elementy obsługowe
 • Sygnalizacja ogólna POŻAR ze wskazaniem strefy (linii), w której powstał pożar
 • Sygnalizacja ogólna USZKODZENIE ze wskazaniem uszkodzonej linii z czujkami oraz rodzaju uszkodzenia:
  • systemowe,
  • zasilania,
  • sygnalizatorów,
  • dodatkowych urządzeń zewnętrznych,
  • doziemienia.
 
SYSTEMY ODDYMIANIA HANZA TECHNIKA


 • Centrala oddymiania natynkowa, 24 VDC, dla max. 2A w jednej grupie.
 • Seryjny zestaw: szara obudowa natynkowa ABS, płyta główna z transformatorem, nadzorowana sieć przycisków.
 • Akumulatory: 2x12V/1,2 Ah (dostarczane osobno).
 • Stopień ochrony IP 50.
 • Możliwe przyłączanie max do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych typu FO 1362 / FT 1262.
 • Stosować można tylko sygnalizatory dopuszczone systemem D+H.
 • Przycisk przewietrzania: "otw" = praca impulsowa / "zam" = praca z podtrzymaniem.
 • Brak zakłócenia grupowego = alarm.
 • Brak możliwości wbudowania modułów.
 • Masa: 2,50 kg
 
CZUJKA DYMU FO1362


FO 1362 - optyczna czujka pożarowa działająca na zasadzie światła rozproszonego. Czujka wyróżnia się zdolnością do szybkiego wykrywania dymu i niezawodnością.
 • Napięcie pracy: 8-28 V, prąd alarmowy: 9,2 mA.
 • Stopień ochrony: IP 40 lub IP 43 z cokołem PG
 • Indywidualny wskaźnik przy alarmie.
 • Kolor: biały
 • Maksymalna powierzchnia nadzorowania 400 m2 przy wyzwalaniu z instalacji oddymiania lub 80 m2 przy wyzwalaniu z instalacja sygnalizacji pożaru.
 • Masa: 0,23 kg
 
CZUJKA TEMPERATUROWO- RÓŻNICOWA FT1262


Czujka różnicowa, stosowana w miejscach, w których powstawanie dymu jest naturalne- kotłowniach, warsztatach, zakładach spawalniczych. Czujka mierzy przyrosty temperatury w określonych jednostkach czasu i na tej podstawie wykrywa pojawienie się pożaru.
 • Funkcja według zasady różnicy temperatur.
 • Napięcie robocze: 8-28 V, prąd alarmowy: 9,2 mA.
 • Stopień ochrony: IP 40 lub IP 43 z cokołem PG
 • Wskaźnik indywidualny przy alarmie. Wyzwalanie przy 58-63ºC.
 • Kolor: biały
 • Dopuszczenie VdS nr G-29126
 • Powierzchnia nadzorowania max 200 m2 przy wyzwalaniu z instalacji oddymiania, 40 m2 przy instalacji sygnalizacji pożaru wg VdS
 • Masa: 0,23 kg
 
 
Copyright Jokotronik © 1999-2007